Vrouwencursusweken 2023

Terugblik vrouwencursusweken 2023 met het thema: ‘Verschuivingen’

In november 2023 vonden de 74e vrouwencursusweken plaats in natuurvriendenhuis Het Koos Vorrinkhuis in Lage Vuursche. Het thema was: ‘Verschuivingen’, met als ondertitel: ‘Waar zijn wij aan zet?’ Verschuivingen zijn van alle tijden en zien we op alle terreinen in de samenleving. We hebben gekeken hoe deze verschuivingen ons beïnvloeden, maar ook naar onze mogelijkheden om hieraan zelf, als burgers van deze samenleving, een positieve bijdrage te leveren. Tijdens de vrouwencursusweken waren er inleidingen over verschuivingen op het gebied van  migratie, economie, democratie en kunstmatige intelligentie. Met daarnaast, als altijd, in het avondprogramma aandacht voor onze eigen creatieve talenten, en op woensdag het gezamenlijke dagje uit. En dit alles, ook als altijd, omlijst met vegetarische maaltijden bereid door de kookteams.

Het programmaboekje voor de VCW 2023 is hier in te zien.

Hieronder een overzicht van de sprekers tijdens de VCW 2023

Sieuwert van Otterloo

De ontwikkeling van kunstmatige intelligentie (AI) heeft geleid tot algoritmes die verrassend goed zijn in allerlei taken. Het schrijven van tekst, maken van foto’s, het doen van voorspellingen, het selecteren van werknemers en het opsporen van fraude zijn nog maar enkele mogelijkheden. Deze algoritmes worden al op veel plaatsen in de samenleving gebruikt. Dit heeft echter niet alleen voordelen, maar ook risico’s. In deze lezing van Dr. Sieuwert van Otterloo, lector AI aan de Hogeschool Utrecht, is ingegaan op de risico’s voor bijvoorbeeld gezondheidszorg, democratie en journalistiek, kunst en contact met de overheid.

Paul Schenderling

Er is leven na de groei. Het gaat zienderogen niet goed met het klimaat op aarde, de effecten zijn wereldwijd zichtbaar. Paul Schenderling benadrukt dat de mensheid drastisch, en wel zo snel mogelijk, moet gaan bezuinigen op consumptie. Ondanks alle aandacht die hiervoor is, blijven veel mensen onverminderd doorgaan met vliegen, vlees eten en consumeren. Schenderling ziet oplossingen in fiscale maatregelen: arbeid minder belasten en aanzienlijk meer belasting heffen op vervuilende activiteiten. Doorvoering van deze maatregelen zal leiden tot vermindering van de groei, tot minder vervuiling en tot reductie van de CO2-uitstoot.

Migratie in historisch perspectief

Carolus Grütters (links, op 30 oktober) en Jelle van Lottum (rechts, op 6 november) zijn in hun presentaties vanuit het historisch perspectief ingegaan op het verleden en heden van het fenomeen migratie en van de zoektochten van mensen naar veiligheid, geluk, werk en ontplooiing, zowel voor zichzelf als voor hun kinderen en kleinkinderen.

Verschuivingen in de democratie

De presentatie ‘Verschuivingen in de democratie’ werd door de gastvrouwen zelf verzorgd. In week 1 werd de democratie in historisch perspectief geplaatst en werd er gelinkt aan de verkiezingen van 22 november. Het was een interactieve verkenning van de huidige staat van de democratie. In de tweede week is een presentatie gegeven aan de hand van het boekje van Eva Rovers: ‘Nu is het aan ons’, met een analyse van de democratie en veel aandacht voor burgerberaden.

Petra Goudappel

Juist in tijden van Verschuivingen hebben we grote behoefte aan Verbinding. Daarom zijn we op maandagavond aan de slag gegaan met Verbindende communicatie. De kwaliteit van onze relaties wordt voor een groot gedeelte bepaald door communicatie. Wanneer de verbinding met de ander (of jezelf) onder druk staat, vraagt dat om een heldere communicatie. In deze workshop gaf Petra Goudappel ons handvatten hoe we vanuit de positieve, verbindende communicatie, beter in verbinding kunnen komen met onszelf en de ander.

Extinction Rebellion

Op vrijdag gaf Puk van Noort, actief lid van Extinction Rebellion, allereerst een indringend beeld van de huidige (en verontrustend slechte) staat van het klimaat. De grootste bedreiging voor het leven op aarde. Vervolgens vertelde Puk over Extinction Rebellion en de doelstellingen en werkwijze van deze klimaat-actiegroep.