Vrouwencursusweken 2023

Vrouwencursusweken 2023

Terugblik vrouwencursusweken 2023 met het thema: ‘Verschuivingen’

Begin november vonden de 74e vrouwencursusweken plaats in natuurvriendenhuis Het Koos Vorrinkhuis in Lage Vuursche. Het thema was: ‘Verschuivingen’, met als ondertitel: ‘Waar zijn wij aan zet?’

Verschuivingen zijn van alle tijden en zien we op alle terreinen in de samenleving. We hebben gekeken hoe deze verschuivingen ons beïnvloeden, maar ook naar onze mogelijkheden om hieraan zelf, als burgers van deze samenleving, een positieve bijdrage te leveren. Niet alle verschuivingen zijn immers slecht. Denk bijvoorbeeld aan de grote verbeteringen in het onderwijs, de gezondheidszorg en in de economische zelfstandigheid van vrouwen.

Maar verschuivingen roepen ook vragen op. Waar gaat dit naar toe? Wat betekent dit voor mij? Mag ik er ook zelf wat van vinden? Waar heb ik invloed? Denk bijvoorbeeld aan de verschuivingen in het klimaat en de discussies over artificiële intelligentie. Hoe gaat het met onze democratie? Doet mijn stem er nog toe?

En dan hebben we nog niet eens gesproken over de wereldwijde demografische verschuivingen. Al eeuwenlang zijn mensen waar ook ter wereld op zoek naar veiligheid en naar verbetering van hun bestaan. We komen de voorbeelden hiervan dagelijks tegen. Kortom, veel stof tot nadenken, en om tot handelen over te gaan.

Tijdens de vrouwencursusweken waren er inleidingen over verschuivingen op het gebied van  migratie, economie, democratie en kunstmatige intelligentie.

Met daarnaast, als altijd, in het avondprogramma aandacht voor onze eigen creatieve talenten, en op woensdag het gezamenlijke dagje uit. En dit alles, ook als altijd, omlijst met vegetarische maaltijden bereid door de kookteams.

Het programmaboekje voor de VCW 2023 is hier in te zien.

 

Sieuwert van Otterloo

De ontwikkeling van kunstmatige intelligentie (AI) heeft geleid tot algoritmes die verrassend goed zijn in allerlei taken. Het schrijven van tekst, maken van foto’s, het doen van voorspellingen, het selecteren van werknemers en het opsporen van fraude zijn nog maar enkele mogelijkheden. Deze algoritmes worden al op veel plaatsen in de samenleving gebruikt. Dit heeft echter niet alleen voordelen, maar ook risico’s. In deze lezing van Dr. Sieuwert van Otterloo, lector AI aan de Hogeschool Utrecht, is ingegaan op de risico’s voor bijvoorbeeld gezondheidszorg, democratie en journalistiek, kunst en contact met de overheid.

Paul Schenderling

Er is leven na de groei. Het gaat zienderogen niet goed met het klimaat op aarde, de effecten zijn wereldwijd zichtbaar. Paul Schenderling benadrukt dat de mensheid drastisch, en wel zo snel mogelijk, moet gaan bezuinigen op consumptie. Ondanks alle aandacht die hiervoor is, blijven veel mensen onverminderd doorgaan met vliegen, vlees eten en consumeren. Schenderling ziet oplossingen in fiscale maatregelen: arbeid minder belasten en aanzienlijk meer belasting heffen op vervuilende activiteiten. Doorvoering van deze maatregelen zal leiden tot vermindering van de groei, tot minder vervuiling en tot reductie van de CO2-uitstoot.