Meer over de VCW

Vrouwencursusweken? Vertel meer ...

Jaarlijks nemen ongeveer 100 vrouwen deel aan de Nivon Vrouwencursusweken (VCW). Beide weken hebben een identiek programma. De vrouwencursusweken vinden plaats in Nivon-natuurvriendenhuizen.
Aan de hand van een – meestal maatschappelijk relevant – thema wordt een cursusprogramma aangeboden. Naast de inhoudelijke lezingen en presentaties in het kader van het thema, is er ruimte voor creativiteit, muziek en beweging. Ook staat er altijd een excursie/museumbezoek op het programma. Bovenal bieden de vrouwencursusweken, naast verdieping en ontwikkeling, een plek van ontmoeting.
De vrouwencursusweken richten zich nadrukkelijk op vrouwen van alle leeftijden. Vrouwen die nieuwsgierig zijn, die nieuwe dingen willen leren en die zich – in interactie met anderen – verder willen ontwikkelen.
In 2024 vinden de 75e Vrouwencursusweken plaats. Een jubileumjaar dus! Meer informatie over de VCW 2024 vind je hier

Alleen vrouwen?
Waarom zijn deze cursusweken alleen voor vrouwen? Deze vraag krijgen we vaak! Het antwoord is: dat is historisch zo gegroeid. In het jaar 1948 werden de ‘vrouwenvakantieweken’ opgezet. De eerste jaren stonden deze vooral in het teken van ontspanning, maar geleidelijk kregen de weken steeds meer een educatief en maatschappelijk relevant karakter; de naam werd hierop aangepast: Nivon Vrouwencursusweken.
Wil je meer weten over de geschiedenis van de VCW? klik Hier