Terugblik op de vrouwencursusweken 2022 in het Zeehuis

We hebben het Geweten
Dat was het thema van de 73e vrouwencursusweken die in november 2022 plaatsvonden in Het Zeehuis in Bergen aan Zee.De week stond grotendeels in het teken van Klimaat en Duurzaamheid. De werkgroep VCW had zich hiervoor laten inspireren door het boek De Fundamenten van Ramsey Nasr. De deelnemers waren gevraagd om dit boek voorafgaand aan de VCW te lezen. De werkgroep VCW heeft hiervan een leeswijzer gemaakt. Op maandagmiddag bespraken we dit boek (met name hoofdstuk 3) in leesgroepen.

Bij het thema “We hebben het Geweten” had Geweten een dubbele betekenis. We weten immers dat ons gedrag leidt tot opwarming en uitputting van de aarde. Hiervoor is ruim vijftig jaar geleden al gewaarschuwd. ‘We’ zijn toch doorgegaan met ons voor de aarde belastende gedag. Het geschetste ernstige toekomstscenario knaagt dan ook geregeld aan ons Geweten.

De ondertitel van ons thema “Wat geven wij door?” gaat over de vraag wat wij (onze generatie) doorgeven aan toekomstige generaties. Het is meer dan ooit van belang om daarbij stil te staan. Natuurlijk moeten we kijken naar ons eigen gedrag, maar dat is zeker niet voldoende!
De sprekers van deze week belichtten het thema vanuit verschillende invalshoeken:

– Jaap Tielbeke, schrijver van het boek: “Een beter milieu begint niet bij jezelf”
– Yvonne van Sark over “Opgroeien terwijl de wereld in brand staat”
– Andreas Wismeijer over “de irrationele mens in relatie tot klimaatverandering”
– Elise van den Berg naar aanleiding van het boek: “Het Happy 2050 Scenario”, geschreven door Babette Porcelijn
– Iris Vermaas (landelijk bureau) en Celine Steenbergen (NivonJong) gaven in een korte lezing hun visie op ons thema en gingen hierover met ons in gesprek.

Zware onderwerpen; het was een pittige week. Ter afwisseling en ontspanning gingen we zoals altijd een dagje uit (rit met de zonnetrein door de duinen achter Schoorl en een stadsbezoek aan Alkmaar) en was er zang, muziek en dans. En gedurende de week was er voldoende gelegenheid voor een wandeling, mooie gesprekken of het leggen van een puzzel.

Enkele reacties van deelnemers na de vrouwencursusweken 2023:
– een warm welkom, ook voor nieuwkomers;
– voelde als vakantie, mooie bijzondere ontmoetingen;
– fijn gezelschap met wisselende leeftijden, fijne onderlinge gesprekken;
– zinvol, geeft energie, heel interessant en inspirerend;
– goed georganiseerd, alle dank, alle lof voor gastvrouwen en kooksters;
– leuk om telkens bij anderen aan tafel te zitten;
– een heerlijk huis in een prachtige omgeving en met een prima huiswacht.
– maak dit boekje en thema meer bekend bij het Nivon, de Toorts, en bij de natuurvriendenhuizen.
– wees niet te somber, we leven hier in een prachtwereld. Het Nivon heeft voldoende positieve power.

In de Toorts (het magazine van het Nivon) stonden in 2022 enkele lezenswaardige artikelen over de VCW en specifiek over de vrouwencursusweken 2022.