Vrouwencursusweken 2022: ‘We hebben het Geweten

In november vinden de 73e vrouwencursusweken plaats in natuurvriendenhuis Het Zeehuis in Bergen aan Zee. De week zal grotendeels in het teken staan van Klimaat en Duurzaamheid. We hebben ons laten inspireren door het boek De Fundamenten van Ramsey Nasr.

Het thema is: ‘We hebben het Geweten’. Geweten in een dubbele betekenis. We weten waar wij als mensheid mee bezig zijn als het gaat om ons omgaan met de aarde. Vijftig jaar geleden werd daar al voor gewaarschuwd in het rapport van de Club van Rome. We weten dat we anders moeten eten, anders moeten reizen. Anderzijds is het ons geweten dat ons aanzet om actie te ondernemen om nog ernstiger toekomstscenario’s te voorkomen.

De ondertitel van het thema is: “Wat geven wij door?” Wat geven wij door aan onze kleinkinderen en hun nazaten? We zouden ons – veel meer dan nu – moeten opstellen als verantwoorde voorouders die een leefbare wereld willen nalaten. Natuurlijk is het van belang om geen of minder vlees te eten, om het vliegtuig te mijden en de verwarming lager te zetten. Maar het is ook en vooral van belang om de echte verantwoordelijken ter verantwoording te roepen. De politiek is aan zet, bijvoorbeeld door te investeren in openbaar vervoer en door daadkrachtige maatregelen te nemen tegen de echte grote vervuilers.

Het belooft dit keer een pittig programma te worden met diverse sprekers die ons enerzijds met de neus op de feiten zullen drukken en anderzijds perspectief zullen bieden om ‘iets te doen’.

De zwaardere onderwerpen worden – zoals altijd – afgewisseld met ontspannende activiteiten, zoals een dagje uit, zingen en dansen.

Er worden twee vrouwencursusweken georganiseerd, met een identiek programma.

De eerste week vindt plaats van 7 t/m 11 november 2022. Gastvrouw zijn: Hanneke Leeuwerink, Elly Mohl,  Anneloes Siegmund en Winy Verdegaal.

De tweede week vindt plaats van 14 t/m 18 november 2022. Gastvrouw zijn: Greet Harinck, Leni de Jager en Floor de Jong.

De kosten van deze volledig verzorgde week zijn voor Nivonleden € 275.- ; niet-leden betalen € 335.-. Het lidmaatschap bedraagt € 40 p.p. (zie Nivon.nl). Voor niet-leden is het dus gunstiger om lid te worden! Voor tientjesleden geldt een gereduceerd tarief.

We gaan ervan uit dat deelnemers volledig zelfredzaam zijn.

Aanmelding voor de vrouwencursusweken

Let op! Voor vrouwen die eerder deelnamen geldt een andere aanmeldingsdatum dan voor nieuwe deelnemers.

Inschrijving gaat op volgorde van inzending van het aanmeldformulier. We hebben plaats voor veertig deelnemers per week, waarvan acht plekken per week worden vrijgehouden voor nieuwe deelnemers.

Aanmelding voor vrouwen die eerder aan de VCW deelnamen:

De mensen die eerder deelnamen ontvangen rond 15 mei een mail met informatie en een aanmeldformulier. Wegens technische problemen kan dit iets later worden.

Let op! De aanmeldformulieren voor vrouwen die eerder deelnamen kunnen vanaf 1 juni 2022 om 8.00 uur worden ingezonden. Aanmeldformulieren die eerder worden ontvangen worden niet in behandeling genomen.

Aanmelding voor vrouwen die niet eerder deelnamen

Vrouwen die geïnteresseerd zijn, maar niet eerder deelnamen, kunnen een mail sturen naar: nivon.vcw@gmail.com. Zij ontvangen dan een mail met informatie en een aanmeldformulier.

Let op! De aanmeldformulieren voor nieuwe deelnemers kunnen vanaf 7 juni om 8.00 uur worden ingezonden. Aanmeldformulieren die eerder worden ontvangen worden niet in behandeling genomen.

Vragen over de aanmelding?

Ook voor vragen en nadere informatie over de aanmelding voor de VCW kun je een mail sturen naar: nivon.vcw@gmail.com. Is mailen niet mogelijk, dan kun je bellen naar Greet Harinck (aanmelding VCW): 06 13555556.

Voor overige vragen (die geen betrekking hebben op de aanmelding) kun je terecht bij Leni de Jager, secretaris werkgroep VCW: secr.vcw@nivon.nl